Regulamin sklepu

OFERTA 

Kupując na naszych aukcjach w przesyłce otrzymujesz  :

dowód zakupu ,produkt odpowiednio zapakowany ,aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu , ometkowany , wyrób nowy 

Zakupy u nas to :

  • terminowa dostawa do klienta 
  • fachowe doradztwo 
  • 100 % satysfakcji 
  • dobra jakość produktu 

W ofercie naszej znajdziecie Państwo : 

biżuterię damską 925  , biżuterię dziecięcą 925 , biżuterie sztuczną , biżuterię - stal chirurgiczną L316 


1. Gwarancja


RODZAJ GWARANCJI

producenta/dystrybutora

OKRES GWARANCJI

24 miesiące

2. Reklamacja 

 Przy zakupie naszej biżuterii obowiązują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (wchodzącej w życie dnia 25 grudnia 2014 r ).  W sytuacji, gdy otrzymany przez kupującego towar posiada wadę i ujawni się ona w ciągu 2 lat od dostarczenia, kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy chyba, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienisz rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniesz (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez Ciebie wymieniona lub naprawiana). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Należy również pamiętać, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat (w praktyce oznacza to, że konsument może mieć nawet do 3 lat na zgłoszenie wady). Ważne przy tym jest, że w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia towaru to na Tobie ciąży obowiązek udowodnienia, że wada powstała z winy kupującego. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowania ), uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta (np. stłuczenia, odpryski, złamania, zerwania) i uszkodzeń spowodowanych zagubieniem, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, wypadkiem czy też działaniem celowym lub niedbałym. Nie obejmuje ona także uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem lub zamoczeniem biżuterii (działaniem detergentów). Reklamacja nie obejmuje biżuterii, w której Klient dokonał na własną rękę jakichkolwiek przeróbek i biżuterii naprawianej poza naszą firmą. Przy dostawie towaru zawsze warto sprawdzić, czy przesyłka nie jest naruszona i czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki. Stwierdzenie przy dostawie uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji wad, które mogły powstać podczas transportu towaru. Proces reklamacji warto rozpocząć od kontaktu z naszą firmą. Można w ten sposób uniknąć niepotrzebnych kosztów przesyłki i rozwiązać problem w komfortowy sposób. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. W celu dokonania reklamacji należy sporządzić protokół reklamacyjny i wraz z reklamowanym towarem (najlepiej dołączając dowód zakupu) wysłać dobrze zabezpieczoną przesyłkę na adres naszej firmy: Katarzyna Powroźnik KaLa-silver Rzerzęczyce ul.Witkowska 2a 42-270 Kłomnice  .

 Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki zostaną Państwu zwrócone.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do naszej firmy. Po uznaniu reklamacji towar jest odsyłany na nasz koszt, na wskazany przez Państwa w protokole reklamacyjnym adres, a koszt przesyłki zwracany jest na wskazany przez Państwa w protokole reklamacyjnym numer konta bankowego. Procedurę reklamacyjną staramy się załatwić szybko i sprawnie . 


3. Zwroty 

 Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprzefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

Nietrafiony prezent lub zły rozmiar nie ma problemu do 14 dni możesz go zwrócić lub wymienić. 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r (Dz.U.2014r poz 827 z póź, zm) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.  

Należy  poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy. 

Przesyłka zwrotna powinna zawierać : 

1. Towar podlegający zwrotowi - Zwracany towar może być nie naruszony, nie uszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z metką ) -  towar może być używany (a nawet uszkodzony). W takim przypadku zmniejszymy kwotę zwrotu proporcjonalnie do stopnia zużycia.   

  2. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy  nie ma jednak obowiązku odsyłania formularza, można odstąpić od umowy np. telefonicznie  

3 .  Dowolny dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu). Zakupy powyżej 200 zł honorowane są w naszym skkepie dormową wysyłką . Jeśli zakup składa się z kilku przedmiotów na łączną wartość przekraczającą 200 zł - w przypadku zwrotu części z nich (gdy wartość zakupu po zwrocie nie przekracza 200 zł ) koszt pierwotnie darmowej przesyłki potrącany jest z kwoty należnej do zwrotu. Wysokość potrącenia jest równa kwocie pierwotnie wybranego przez klienta rodzaju przesyłki. 

Zwrotną przesyłkę pokrywa konsument. W przypadku odesłania na nasz adres nieodebranej lub niedostarczonej przesyłki (zły adres lub niezgłoszenie się mimo monitów we właściwym urzędzie pocztowym) za koszty wynikłe z tej sytuacji odpowiada kupujący  .

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta - w przypadku zwrotu towaru zwracany jest koszt zwykłego

najtańszego sposobu dostawy .Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do sprzedawcy , wysyłając je na adres firmy:

Katarzyna Powroźnik KaLa-silver Rzerzęczyce ul.Witkowska 2a , 42-270 Kłomnice .